Selasa, 20 April 2010

Maribaya tour

Jalan Jalan
Dicaritakeun Ku : Ratna Hikmawati
Harita poe ahad, sabulan anu geus kaliwat kuring jeung kulawarga jalan-jalan ka GOR (gedung Olah Raga), minangkana mah reh balanja pedah we aya pasar kaget, cenah loba nu di dagangkeun kayaning, pakean, sandal, sayuran nepi kadahareun timbel, jeung lauk asin nu matak pikabitaeun, aya oge sangu tutug oncom, wah..pokonamah pikabitaeun jeung rea deui nu di jual.
Sajolna kuring datang ka eta tempat enya weh.. meuni rame pisan rek asup ka lokasi oge meuni heurin pisan teu sidikna heurin usik.
“Mang sabaraha ieu hargana?”
“sarebu neng” ceuk si emang
“Meser dua tusuk” kuring meuli sate nugget jeung es teh, da harita hawanateh geus mimiti panas jeung hareudang.
Saparantosna rengse balanja kuring ngajak leumpang deui “pa hayu urang jalan-jalan deui”
“Kamana?”
“Urang ka lembang yu…” ceuk bapa
Kuring atoh pisan basa bapa ngajak ka Lembang.
Terus pun bapa nyandak motor di parkiran, kuring sareng pun biang mios ka Lembang. Sajeroning perjalanan kacipta endahna tutuwuhan nu hejo ngemploh matak seger nu ningali, gunung-gunung eces pisan, kabeneran haritateh cuacana teu mendung, kebon enteh, oge tukang dagang anu ngajajar sajajalan kayaning ganas, manggis, cau jeung rea-rea deui hasil kebon nu di jual di sisi jalan. Saparantosna ngalangkungan Ciater hawa seger karasa ti’is ti gunung Tangkuban Parahu, kuring ngajak eureun bari ningalian kebon enteh nu hejo ngemploh.
Blak pun biang ngapar Koran da teu nyandak amparan kusiwel timbel di kaluarkeun, sareng lauk asin oge sambel tarasi teu hilap lalab-lalaban “sok atuh geura tuang heula” saur pun biang.
Geus teu sabar kuring ngumbah leungeun ku cai aqua gek diuk “Bismillahirrahmanirrahim”.
Belewek sangu jeung lauk asin dicocolkeun kana sambel tarasi, karasa pisan nikmatna.
Saparantosna cucurak, terus kuring neruskeun perjalanan ka Cikole. Tiis karasana hawana seger pisan, sa dugina ka Cikole kuring olohok ningali sapi perah “oohh… kutan ieu susu nu sok diinum unggal poe” pikir kuring. Kuring meunang penjelasan ti pun bapa kaleresan pun bapa di damelna di peternakan.
“Sapi perah ieu tos ngagunakeun teknologi anu kawilang sae tur canggih teu aya sentuhan panangan langsung anu matak jadi kontaminasi kana susu, sadayana sarwa otomatis timimiti pemerahan dugika pengepakan estu bersesih jeung steril” saur pun bapa.
Saparantosna ningali sapi perah kuring ngajak deui leumpang. “pa urang ka Maribaya yu..”
“Hayu meungpeung libur” saur pun biang.
Teu kacipta endahna ku sim kuring kumaha Maribaya teh da kuringmah can nyaho.
Kuring atoh pisan tur bungah kapan ieu teh perjalanan anu munggaran pikeun kuring.
Sanepina ka Maribaya seueur pisan anu rekreasi nu ti Jakarta, Bandung oge ti sabudereun nana, barudak ngora seuseuerna. Maribaya kawilang endahna curugna, kembang anu endah jeung hawa nu ti’is matak ti’is kana hate.
Harita waktos tos nunjukeun jam 4 sore kuring ngajak wangsul ka pun bapa sareng pun biang, kapan enjing dinten senen kedah lebet deui sakola. haturnuhun